Uvjeti kupnje

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Naručivanjem proizvoda s ove stranice kupac prihvaća sljedeće trenutno važeće uvjete kupnje. Vrtni centar Iva zadržava pravo promjene uvjeta kupnje i ne odgovara za gramatičke i ostale greške koje se mogu javiti u opisu proizvoda.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju preko košarice i neopozivi su. Ukoliko nekog od proizvoda trenutno nema na skladištu kupca ćemo o tome pravodobno obavijestiti putem e-maila kojeg je naveo prilikom registracije.

Dostava

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Cijena dostave ovisi o težini samog paketa, a obračunava se prema važećem cjeniku GLS dostavne službe za proizvode visine do 150 cm, dok se za proizvode visine veće od 150 cm odabire drugi dostavljač, te se cijena dostave dobiva naknadnom ponudom na Vaš e mail. Cijena dostave automatski se obračunava prilikom narudžbe i dodaje se na cijenu samog artikla za proizvode do 150 cm visine.

Cjenik dostave

Težina u KgCijena u Kn
5,0040,00
10,0050,00
20,0060,00
30,0070,00
40,00120,00
50,00130,00
60,00140,00
70,00190,00
80,00200,00
90,00210,00
100,00260,00
110,00270,00
120,00280,00

Težina paketa se uvijek zaokružuje na veću vrijednost iz tablice. Ako kupac kupi više proizvoda, oni se šalju kao jedan paket, a težina paketa je zbroj težina svih artikala.

Rok isporuke - dostave

Za robu naručenu u ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak do 15 sati dostava je u roku tri dana
Robu naručenu petkom subotom i nedjeljom isporučujemo dostavljaču u ponedjeljak

Klikni i pokupi

Moguće je podići robu u Našim Vrtnim centrima na adresama: B. Radića 54, Štefanec i Križevačka cesta 61, Koprivnica.
Obavijestit ćemo Vas putem e-maila kada je Vaša narudžba spremna, te je možete pokupiti.

Plaćanje

Naručene proizvode s troškovima dostave kupac plaća:
- virmanskom uplatom putem Interneta na žiro račun Vrtnog centra Iva,
- virmanskom uplatom u banci na žiro račun Vrtnog centra Iva,
- pouzećem.

Kartično plaćanje

Vrtni Centar Iva Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:

Plaćanje karticama: JEDNOKRATNO

Visa, MasterCard, Mastro, Diners, Discover i American Exspress jednokratno.

Saznaj više>

U slučaju da kupac naruči robu, a odbije je primiti i platiti Vrtni centar Iva ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
Informativni obrazac opravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
2. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.
4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
5. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
6. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.
7. Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
9. MIHA PROJEKT d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
10. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
11. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obrazac za povrat robe, tj. jednostrani raskid ugovora možete skinuti ovdje:
Obrazac za povrat (PDF format)
Obrazac za povrat (Word dokument).

VAŽNO!
Biljke su živa bića i njihov izgled nikako ne može biti jedinstven te ovisi o godišnjem dobu i uvjetima uzgoja. Svaki proizvod koji je u ponudi ove internet trgovine ima svoju realnu fotografiju prosječnog predstavnika koja prikazuje kakav će proizvod kupac zaista primiti i nekoliko fotografija koje prikazuju kakva biljka može biti ukoliko se održava na pravilan način.

Opći uvjeti – darovne kartice

MIHA PROJEKT D.O.O. Darovna kartica uvjeti

OPĆI UVJETI

Općim uvjetima poslovanja s Darovnim karticama društvo Miha projekt d.o.o. , Štefanec, Matije Gupca 16 (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuje prava i obveze Društva i Kupaca u svezi korištenja Darovne kartice Društva. Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca koji kupi Darovnu karticu odnosno koji Darovnom karticom kupuje robu na prodajnim mjestima Društva.

Prodajna mjesta Društva su naznačena u općim uvjetima.

Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da sa kupovinom Darovne kartice prihvaća Opće uvjete za korištenje Darovne kartice.

1. OPĆENITO

Darovna kartica je dokument koji sadrži logo Društva i vrijednost Darovne kartice.

Darovne kartice izdaje Društvo temeljem plaćanja i Društvo ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu koju prodaje u svim svojim prodajnim mjestima - prodavaonicama u Republici Hrvatskoj.

2. VRIJEDNOSTI POKLON BONOVA

Darovna kartica može biti izdana tako da se na njoj nalazi iznos od 100,00 kn, 200,00 kn, 300,00 kn i 500,00 kn. Minimalni iznos Darovne kartice za koji se može kupiti roba je 100,00 kn. Darovnu karticu je moguće kupiti gotovinom, virmanom, debitnim karticama ili kreditnim karticama ali isključivo jednokratno u PRODAJNIM CENTRIMA MIHA PROJEKT-a d.o.o.. Darovna kartica se ne može kupiti na rate.

3. PRODAJNA MJESTA

Mjesta gdje se Darovna kartica kupuju jesu MIHA PROJEKT PRODAJNA MJESTA:

• VRTNI CENTAR IVA, ŠTEFANEC, BRAĆE RADIĆA 54

• VRTNI CENTAR IVA, KOPRIVNICA, KRIŽEVAČKA CESTA 61

a kupovati se može roba isključivo Prodajnim Centrima Miha projekt-a d.o.o.

4. OBVEZE DRUŠTVA

Za Društvo obveza s naslova Darovna kartica nastaje u trenutku kada kupac Darovne kartice uplati vrijednost Darovne kartice. Ispunjenje potraživanja iz Darovne kartice može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

Obveza Društva s osnova Darovne kartice prestaje kada Društvo primi Darovnu karticu kod prodaje robe.

Društvo ne odgovara za gubitak Darovne kartice te se u slučaju gubitka ili uništenja Darovne kartice ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

Društvo neće Imatelju Darovne kartice izvršiti povrat novca za vrijednost Darovne kartice.

Na Darovne kartice sa definiranim iznosima nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati.

Društvo može odbiti ispunjenje obveze iz Darovna kartica, ako utvrdi da je Darovna kartica krivotvorena ili da je Darovna kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi njezin sadržaj.

5. PRAVA IMATELJA DAROVNE KARTICE

Darovna kartica ne glasi na ime te je stoga prenosiva.

Darovne kartice se mogu kupiti u neograničenim količinama.

Kupac može kupovati s Darovnim karticama robu iz cjelokupnog asortimana Društva bez ograničenja.

Darovnom karticom plaća se cjelokupan iznos računa u cijelosti.

Ukoliko iznos na Darovnoj kartici nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti Darovne kartice, Društvo neće vratiti ostatak iznosa.

Jedan račun se može platiti s više Darovnih kartica.

6. OSTALE ODREDBE

Kupac Darovne kartice prihvaća ove Opće uvjete i pravila korištenja Darovne kartice s danom kupnje Darovne kartice.

Opći uvjeti poslovanja s Darovnim karticama vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.vrtnicentariva.hr, te u svim prodajnim mjestima Društva u Republici Hrvatskoj.

Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjet, odnosno ukidanja daljnje prodaje Darovnih kartica u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste.

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Čakovcu.

Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

U Štefancu, dana 16.02.2021.g.

MIHA PROJEKT d.o.o.

Štefanec, Matije Gupca 16

Opći uvjeti – e darovne kartice

MIHA PROJEKT D.O.O. eDarovna kartica uvjeti

OPĆI UVJETI

Općim uvjetima poslovanja s e Darovnim karticama društvo Miha projekt d.o.o. , Štefanec, Matije Gupca 16 (u daljnjem tekstu: Društvo) utvrđuje prava i obveze Društva i Kupaca u svezi korištenja e Darovne kartice Društva. Ovi Opći uvjeti obvezuju Društvo i svakog kupca koji kupi e Darovnu karticu odnosno koji e Darovnom karticom kupuje robu u web shop-u Vrtnog centra Iva.

Objavom ovih općih uvjeta svaki je kupac suglasan da s kupovinom e Darovne kartice prihvaća Opće uvjete za korištenje e Darovne kartice.

1. OPĆENITO

e Darovna kartica je dokument koji sadrži logo Društva i vrijednost Darovne kartice.

E Darovne kartice izdaje Društvo temeljem plaćanja i Društvo ga je sukladno s ovim Općim uvjetima obvezno primiti kao plaćanje za robu koju prodaje u web shop-u Vrtnog centra Iva u Republici Hrvatskoj.

2. VRIJEDNOSTI POKLON BONOVA

e Darovna kartica može biti izdana tako da se na njoj nalazi iznos od 100,00 kn, 200,00 kn, 300,00 kn, 400,00 kn i 500,00 kn. Minimalni iznos e Darovne kartice za koji se može kupiti roba je 100,00 kn. E Darovnu karticu je moguće kupiti gotovinom ( plaćanje pouzećem), virmanom, debitnim karticama ili kreditnim karticama ali isključivo jednokratno u web shop-u Vrtnog centra Iva. Darovna kartica se ne može kupiti na rate.

3. OBVEZE DRUŠTVA

Za Društvo obveza s naslova e Darovna kartica nastaje u trenutku kada kupac e Darovne kartice uplati vrijednost e Darovne kartice. Ispunjenje potraživanja iz e Darovne kartice može zahtijevati njen donositelj (imatelj), bez predočenja bilo kakve identifikacijske isprave.

Obveza Društva s osnova e Darovne kartice prestaje kada Društvo primi kod e Darovnu karticu kod prodaje robe.

Društvo ne odgovara za gubitak e Darovne kartice ( kod-a) te se u slučaju gubitka ili uništenja e Darovne kartice ( kod-a ) ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.

Društvo neće Imatelju e Darovne kartice izvršiti povrat novca za vrijednost e Darovne kartice.

Na e Darovne kartice s definiranim iznosima nije dozvoljeno ništa pisati, brisati, crtati niti popravljati.

Društvo može odbiti ispunjenje obveze iz e Darovna kartica, ako utvrdi da je e Darovna kartica ( kod ) krivotvorena ili da je Darovna kartica ( kod )tako uništena da je nemoguće utvrditi njezin sadržaj.

4. PRAVA IMATELJA e DAROVNE KARTICE

e Darovna kartica ne glasi na ime te je stoga prenosiva.

E Darovne kartice se mogu kupiti u neograničenim količinama.

Kupac može kupovati s e Darovnim karticama robu iz cjelokupnog asortimana Društva bez ograničenja.

E Darovnom karticom plaća se cjelokupan iznos računa u cijelosti.

Ukoliko iznos na e Darovnoj kartici nije dostatan za podmirenje cijelog iznosa računa, ostatak se može podmiriti svim ostalim načinima plaćanja koja prodajno mjesto prihvaća.

U slučaju da je vrijednost kupovine niža od vrijednosti e Darovne kartice, Društvo neće vratiti ostatak iznosa.

Jedan račun se može platiti s više e Darovnih kartica.

5. OSTALE ODREDBE

Kupac e Darovne kartice prihvaća ove Opće uvjete i pravila korištenja e Darovne kartice s danom kupnje e Darovne kartice. Opći uvjeti poslovanja s e Darovnim karticama vrijede od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Društva na adresi www.vrtnicentariva.hr, te u svim prodajnim mjestima Društva u Republici Hrvatskoj.

Društvo pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjet, odnosno ukidanja daljnje prodaje e Darovnih kartica u svakom trenutku, uz obavezu da imateljima omogući da istu iskoriste.

Sve sporove nastale vezano za ove uvjete i njihovu valjanost, ugovorne strane će riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, tada ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Čakovcu.

Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se danom donošenja.

U Štefancu, dana 16.02.2021.g.

MIHA PROJEKT d.o.o.

Štefanec, Matije Gupca 16