Uvjeti kupnje

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Naručivanjem proizvoda s ove stranice kupac prihvaća sljedeće trenutno važeće uvjete kupnje. Vrtni centar Iva zadržava pravo promjene uvjeta kupnje i ne odgovara za gramatičke i ostale greške koje se mogu javiti u opisu proizvoda.

Naručivanje

Proizvodi se naručuju preko košarice i neopozivi su. Ukoliko nekog od proizvoda trenutno nema na skladištu kupca ćemo o tome pravodobno obavijestiti putem e-maila kojeg je naveo prilikom registracije.

Dostava

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu te je dostavljač uzima kao potvrdu o preuzimanju. Cijena dostave ovisi o težini samog paketa, a obračunava se prema važećem cjeniku GLS dostavne službe za proizvode visine do 150 cm, dok se za proizvode visine veće od 150 cm odabire drugi dostavljač. Cijena dostave automatski se obračunava prilikom narudžbe i dodaje se na cijenu samog artikla

Cjenik dostave

Težina u KgCijena u Kn
5,0040,00
10,0050,00
20,0060,00
30,0070,00
40,00120,00
50,00130,00
60,00140,00
70,00190,00
80,00200,00
90,00210,00
100,00260,00
110,00270,00
120,00280,00

Težina paketa se uvijek zaokružuje na veću vrijednost iz tablice. Ako kupac kupi više proizvoda, oni se šalju kao jedan paket, a težina paketa je zbroj težina svih artikala.

Rok isporuke - dostave

Za robu naručenu u ponedjeljak, utorak, srijedu i četvrtak do 15 sati dostava je u roku tri dana
Robu naručenu petkom subotom i nedjeljom isporučujemo dostavljaču u ponedjeljak

Klikni i pokupi

Moguće je podići robu u Našim Vrtnim centrima na adresama: B. Radića 54, Štefanec i Križevačka cesta 61, Koprivnica.
Obavijestit ćemo Vas putem e-maila kada je Vaša narudžba spremna, te je možete pokupiti.

Plaćanje

Naručene proizvode s troškovima dostave kupac plaća:
- virmanskom uplatom putem Interneta na žiro račun Vrtnog centra Iva,
- virmanskom uplatom u banci na žiro račun Vrtnog centra Iva,
- pouzećem.

Kartično plaćanje

Vrtni Centar Iva Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta:

Plaćanje karticama: JEDNOKRATNO

Visa, MasterCard, Mastro, Diners, Discover i American Exspress jednokratno.

Saznaj više>

U slučaju da kupac naruči robu, a odbije je primiti i platiti Vrtni centar Iva ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
Informativni obrazac opravu na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu

1. Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor.
2. Rok je prekluzivan i započinje teći od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi, a koja nije prijevoznik, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed.
3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, mora nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u obliku obrasca za jednostrani raskid ugovora.
4. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.
5. Korisnik mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.
6. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik.
7. Korisnik isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
8. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
9. MIHA PROJEKT d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno, nakon što mu korisnik dostavi dokaz da je proizvod na isti način na koji mu je dostavljen, poslao natrag.
10. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
11. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Obrazac za povrat robe, tj. jednostrani raskid ugovora možete skinuti ovdje:
Obrazac za povrat (PDF format)
Obrazac za povrat (Word dokument).

VAŽNO!
Biljke su živa bića i njihov izgled nikako ne može biti jedinstven te ovisi o godišnjem dobu i uvjetima uzgoja. Svaki proizvod koji je u ponudi ove internet trgovine ima svoju realnu fotografiju prosječnog predstavnika koja prikazuje kakav će proizvod kupac zaista primiti i nekoliko fotografija koje prikazuju kakva biljka može biti ukoliko se održava na pravilan način.