Vrt i travnjak

Dobar travnjak se može podiči na nekoliko različitih načina. Najrašireniji način je sjetva sjemena. Sjetva može biti obična, suha ili hidrosjetva. Dobra priprema posteljice, nosivog sloja, ili supstrata za sjetvu najvažniji je ulog u dobar travnjak. Već tu se moramo zapitati kako namjeravamo koristiti travnjak. Ako pak imate sreće i travnjak podižete na dobroj vrtnoj zemlji procedura je sasvim drugačija. Najčešće ćete imati posla s zakorovljenom podlogom koju najprije treba očistiti od korova.

1 2 3 4