Uzgoj ljekovitih biljaka – Aloe
14. siječnja 2021.
Zelena veljača!
5. veljače 2021.

Tehnički i kvalitativni opisi sadnica za sadnju

Stalno Vas nagovaram na neke sadnje. Vi bi i sadili ali vrijema vam neda. Kako tome stati na kraj? Nek se već jednom zna red. Sad mi proglašavamo proljeće. Malo ste zbunjeni kad treba odabrati sadnicu za sadnju? Tu smo mi iz Ive na domaćem terenu. Sadnice i njihove kvalitativne karakteristike su naš posao. Zato ćemo se o tome malo raspisati.

Sadnice bjelogorićnog drveća se opisuju opsegom debla mjerenim na 100 cm visine od tla u određenim kategorijama (od-do), koje se mogu označavati i posebnim bojama.

Prema kultivaru i njegovoj veličini, mogu se navesti i dodatni podaci o visini debla, konačnoj visini stabla i o širini krošnje. Sadnice bjelogoričnog drveća trebaju imati čisto, uspravno deblo, bez granćica i dobro oblikovanu krošnju. Drvoredno drveće treba imati uspravnu stabljiku (tipičnu za vrstu/kultivar) najmanje 150 cm za 6-8 cm opsega debla i 180cm za 8-10 cm opseg debla i više. Za drvoredno drveće veće od 12/14 visina čistog debla treba biti najmanje 200 cm. Krošnja treba odgovarati opsegu. Cijepljene i okulirane biljke na mjestu spajanja smiju imati samo lagano uvinuće. Mjesto cjepa treba biti dobro srašteno. Visina, širina, duljina grana, grananje i lišće trebaju biti primjereni cjelokupnom habitusu biljke i njenoj starosti. Ti parametri se mogu primijeniti i za usklađivanje između korjenovog sustava i izbojka; te debla i krošnje. Deblo i grane ne smiju pokazivati nikakve znakove fiziološkog oštećenja što može biti presudno za izgled biljke ili za njen kasniji rast. Korijenov sistem treba biti dobro razvijen i u skladu sa vrstom, starošću, uvjetima tla i fazama rasta. Korijenje blizu korjenova vrata ne bi smjelo biti izokrenuto, niti imati bilo kakva fiziološka oštećenja. U postupanju s biljkom golog korijena ili njenim transportom, treba izbjeći isušivanje korijena.

Kontejnirane biljke trebaju određeno vrijeme biti uzgajane u kontejnerima ili lončićima tako da korijen dovoljno proraste supstrat, ali da ga ne proraste pretjerano. Volumen korijenja treba biti u srazmjeru sa veličinom lončića. Svježe posađene biljke u lončiće ne smatraju se odmah lončanicama, već treba biti naznačeno ‘svježe posađeno’.

Korjenova bala treba biti čvrsta i homogena. Treba biti dobro prokorjenjena. Veličina korjenovih bala treba biti u skladu sa vrstom, oblikom, rastom veličine biljke i uvjetima zemljišta. Okvirno, promjer korjenove bale mora iznositi tri puta opseg stabla kod korjenovog vrata. Korjenova bala svake pojedine biljke opsega stabla većeg od 14 cm mora biti dodatno zaštićena žičanom mrežom koja će istrunuti najmanje za godinu i pol dana od sadnje. Grubo platno i prstenovi za omatanje korjenove bale trebaju biti od materijala koji će se razgraditi najkasnije za godinu i pol nakon sadnje, te da neće ugrožavati daljnji porast biljke.

Ovisno o vrsti / kultivaru i habitusu, četinjače trebaju po čitavom nadzemnom dijelu biti dobro prekrivene iglicama (lišćem). Lišće treba imati boju tipičnu za vrstu. Uspravno rastuće četinjače opisujemo visinom nadzemnog dijela sadnice u određenim kategorijama (od -do u cm). Snažno rastuće četinjače trebaju biti dobro prekrivene lišćem, sve do posljednje jednogodišnje grančice.

Uspravno rastuče forme trebaju imati jednu provodnicu (pojedinačnu dominantnu granu). Izuzeci: biljke za živice i grmolike forme Taxusa, Thuje, … Uspravne, kompaktne četinjače poput Picea glauca 'Conica' ne smiju imati više od jedne vodeće grane.

Soliterne biljke četinjača trebaju se presađivati najmanje svake četvrte godine. U posebnim okolnostima uzorak se može prodavati pet godina nakon presađivanja. U tom slučaju, to mora biti naznačeno.

Biljke za živice trebaju biti dobro obrasle i ako je potrebno trebaju biti redovito orezivane tijekom uzgojnog perioda. Za vrste/kultivare sa snažno rastućom vodećom granom, polovica duljine od jednogodišnje vršne grane je gornja granica za mjerilo duljine. Primjeri: Pseudotsuga, Picea omorika, …

SADNICE GRMLJA

Sadnice grmlja pretežno se nude kontejnirane. Kontejnerski uzgajane biljke trebaju biti označene sa 'C' nakon čega slijedi broj koji označava volumen kontejnera u litrama. npr.: C2 = 2 litre

Biljke uzgajane u lončičima (manjim od 2 litre) trebaju biti označene su sa 'P' nakon čega slijedi broj. Broj označava vanjsku širinu kvadratičnog lončića (gornja strana) u centimetrima. Primjer: P11 = 11 cm lončić.

Veličina kontejnera / lončića treba biti u prikladnim proporcijama sa veličinom biljke.

Što čete Vi saditi ovog proljeća? Kad želite posaditi drvo birajte za svoj vrt samo najbolje sadnice!

Zeleni pozdravi!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)