Izvana živica, iznutra zelenilo!
25. ožujka 2020.
Svi vole javore
29. travnja 2020.
Izvana živica, iznutra zelenilo!
25. ožujka 2020.
Svi vole javore
29. travnja 2020.

DRVEĆE I DEBLO

Oko 60 % čitave mase drveta čini deblo. Deblo je glavna drvenasta os stabla, koja podržava grane i poveznica je između korijenovog sustava i krošnje. Deblo je pokriveno korom, koja ga štiti od štetnih utjecaja te služi za raspoznavanje različitih vrsta drveća, jer svaka vrsta ima drugačiju koru.

Ono što drveće čini drukčijim od svih ostalih biljaka je čvrsti drvenasti kostur koji se uzdiže iznad tla. Kostur je to koji se sastoji od debla i grana a traje čitav životni vijek drveta. Svake godine koja prođe, taj kostur postaje veći jer se deblo i grane šire prema gore i prema van. Deblo je u gospodarskom pogledu najvažniji dio stabla. Ima veliku primjenu u drvnoj industriji. Kada se stablo posječe, deblo se prema potrebi kroji na kraće dijelove, tj. trupce. Deblo je osjetljivo na oštećenja poput napada štetnih kukaca kao što su potkornjaci ili od udara groma, šumskog požara i sl.

Glavna svrha debla drveta je postavljanje listova, glavnih asimilacijskih organa biljke, u što povoljniji položaj za obavljanje njihove osnovne zadaće. Što je list dalje od tla, što je biljka viša, to ima manju konkurenciju u borbi za kozmičku energiju svjetlosti. Bez svjetlosti drveće ne može živjeti.

Deblo i grane imaju i druge važne funkcije. One provode vodu s hranjivima od korijena prema listovima i produkte fotosinteze od listova u ostale dijelove. Obzirom na važnost navedenih funkcija, možda će nas začuditi podatak da je ,prosječno, 80% njihove mase napravljeno od mrtvih stanica. Žive stanice u deblu i granama smještene su tik ispod kore, gdje se odvijaju i sve aktivnosti.

Kora drveća je poput naše kože. Plutasti, vodootporni sloj, koji sve važne unutarnje stanice štiti od bolesti, napada životinja i drugih nepovoljnih utjecaja iz okoline. Ta obrana nije samo mehanička. Kore nekog drveća izlučuju i razne tvari koje odbijaju nametnike ili ih truju.

Deblo drveta neprestano raste. Kora se tome prilagođava pucanjem i proizvodnjom uvijek novih plutastih stanica koje popune prazninu. Ispod vidljive, vanjske kore postoji unutarnja kora ili floem. To je meki spužvasti sloj živog tkiva koji prenosi biljni sok od listova prema ostalim dijelovima.

Ispod floema nalazi se tanki sloj mladih stanica koji se zove kambij. U tom tankom sloju odvija se rast drveta. Prema van kambij producira, već spomenuti floem, a prema unutra drvene stanice ili ksilem. Ovim unutarnjim dijelom putuje voda s otopljenim mineralima od korijena prema listovima.

Ako im presječemo ove važne transportne puteve ili/i oštetimo kambijski sloj koji omogućava regeneraciju, drveće će uginuti. Vi kao pravi ljubitelji drveća, to nećete dopustiti. Zato pazite kad se trimerom približavate stablu.

Srdačni proljetni pozdravi iz IVE!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)