21. rujna 2019.

Šarena jesen – Ukrasne trave

5. studenoga 2019.

Drveće obojenog ili šarenog lišća

8. prosinca 2019.

Božićna drvca

20. siječnja 2020.

Pupovi su zaštita i obećanje