Vrtni centar Iva Prodaja sadnica i bilja  
 
 
Web shop Vrtni centar Iva Ponuda sadnica i bilja Članci i savjetovanje o biljkama i hortikulturi Pitanja i odgovori za biljke Uvjeti i dostava Vrtnog centra Iva Kontakti i informacije
 
         
 

   VRTNI CENTAR IVA - SAVJET
     
Još o sadnicama za sadnju


Kontejnirane biljke trebaju određeno vrijeme biti uzgajane u kontejnerima ili lončičima tako da korijen dovoljno proraste supstrat, ali da ga ne proraste pretjerano. Volumen korijenja treba biti u srazmjeru sa veličinom lončiča. Svježe posađene biljke u lončiće ne smatraju se odmah lončanicama, već treba biti naznačeno svježe posađeno.
Korjenova bala treba biti čvrsta i homogena. Treba biti dobro prokorjenjena. Veličina korjenovih bala treba biti u skladu sa vrstom, oblikom, rastom veličine biljke i uvjetima zemljišta. Okvirno, promjer korjenove bale mora iznositi tri puta opseg stabla kod korjenovog vrata.
Korjenova bala svake pojedine biljke opsega stabla večeg od 14 cm mora biti dodatno zaštićena žičanom mrežom koja će istrunuti najmanje za godinu i pol dana od sadnje.
Grubo platno i prstenovi za omatanje korjenove bale trebaju biti od materijala koji će se razgraditi najkasnije za godinu i pol nakon sadnje, te da neće ugrožavati daljnji porast biljke.
Ovisno o vrsti / kultivaru i habitusu, četinjače trebaju po čitavom nadzemnom dijelu biti dobro prekrivene iglicama (lišćem). Lišće treba imati boju tipičnu za vrstu. Uspravno rastuće četinjače opisujemo visinom nadzemnog dijela sadnice u određenim kategorijama (od -do u cm). Snažno rastuće četinjače trebaju biti dobro prekrivene lišćem, sve do posljednje jednogodišnje grančice.
Uspravno rastuče forme trebaju imati jednu provodnicu (pojedinačnu dominantnu granu). Izuzeci: biljke za živice i grmolike forme Taxusa, Thuje, …
Uspravne, kompaktne četinjače poput Picea glauca Conica ne smiju imati
više od jedne vodeće grane.
Soliterne biljke četinjača trebaju se presađivati najmanje svake četvrte godine. U posebnim okolnostima uzorak se može prodavati pet godina nakon presađivanja. U tom slučaju, to mora biti naznačeno.
Biljke za živice trebaju biti dobro obrasle i ako je potrebno trebaju biti redovito orezivane tijekom uzgojnog perioda. Za vrste/kultivare sa snažno rastućom vodečom granom, polovica duljine od jednogodišnje vršne grane je gornja granica za mjerilo duljine. Primjeri: Pseudotsuga, Picea omorika, …

SADNICE GRMLJA
Sadnice grmlja pretežno se nude kontejnirane. Kontejnerski uzgajane biljke trebaju biti označene sa C nakon čega slijedi broj koji označava volumen kontejnera u litrama. npr.: C2 = 2 litre
Biljke uzgajane u lončičima (manjim od 2 litre) trebaju biti označene su sa P nakon čega slijedi broj. Broj označava vanjsku širinu kvadratičnog lončića (gornja strana) u centimetrima. Primjer: P11 = 11 cm lončić.
Veličina kontejnera / lončića treba biti u prikladnim proporcijama sa veličinom biljke.

Što ćete Vi saditi ovog proljeća?

Popis svih savjeta i članaka

Postavite nam pitanje
 

 
         
    Copyright © 2011. Vrtni centar Iva | Izrada Cimerman Software