Vrtni centar Iva Prodaja sadnica i bilja  
 
 
Web shop Vrtni centar Iva Ponuda sadnica i bilja Članci i savjetovanje o biljkama i hortikulturi Pitanja i odgovori za biljke Uvjeti i dostava Vrtnog centra Iva Kontakti i informacije
 
         
 

   VRTNI CENTAR IVA - SAVJET
     
Bonsai


Bonsai je riječ složena iz "bon"- posuda i "sai" biljka ili uzgoj biljke. Dakle najbliži slobodni prijevod bi bio – biljka u posudi.
Bavljenje bonsaiem počelo je ,naravno, u istočno Azijskoj kulturi. zbog toga što ti narodi smatraju da čovjek nije središte svijeta. Smatraju da je čovjek ravnopravan sudionik života na Zemlji, uz životinje i biljke. Zbog svega toga kod tih naroda postoji uzajamna veza čovjeka i bilja, te samim time je produbila odnos kod samog uzgoja, što se ne može reći za Europske narode. U istočnoj Aziji su npr. omiljeni darovi za Novu godinu upravo drvca bonsaia, koja simboliziraju dug život, sreću, proljeće i sl.
Cilj bonsaija je u malom prikazati i održati ljepotu starih stabala, koja su desetljećima i tisućljećima odoljevala vremenskim promjenama. Kod uzgoja bonsaija, put je važniji od cilja. Pod putom ovdje mislim na dnevno promatranje, razmišljanje i tihi rad s biljkama, na odmor, radost i povećanje znanja i iskustva koje donosi malo drveće.
Pojam punsai, prvi put se spominje u Kini u vrijeme dinstije Tsin (265 - 420. god. Naše ere). U japanskom jeziku ta se riječ pretvorila u bonsai, štoje prihvaćeno u cijelom svijetu.
Dugo je bavljenje bonsaiem bila privilegija samo careva i samuraja (čak nekoliko stoljeća ), dok je danas to postalo narodna svojina.
Iz Kine se bonsai proširio tako, što je potkraj dinastije Ming, jedan kineski vladin činovnik odbio poslušnost, pobjegavši u Japan. Osim kineske literature sa sobom je donio i veliko znanje iz umjetnosti uzgoja patuljastog drveća. Majstori bonsaia su iz generacije u generaciju zapisivali u knjige svoja iskustva, koja su svakim danom bila sve bogatija. Sva ta iskustva dugo su čuvana u tajnosti. Za vrijeme vladavine cara Daiga (898 - 930) bonsai je bio poznat u cijelom Japanu. I upravo i sam car je poticao razvoj kulture i bonsaia kao sastavni dio njihove kulture, te je i on najzaslužniji za širenje ove umjetnosti.


Pogledajte ili kupite Topiary buksusa manji
Pogledajte ili kupite Topiary probonsai Variegata
Pogledajte ili kupite Topiary probonsai Eichholz


Popis svih savjeta i članaka

Postavite nam pitanje
 

 
         
    Copyright © 2011. Vrtni centar Iva | Izrada Cimerman Software